صفحه اصلی > اخبار 


گزارش كارگروه
گزارش كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت در 6 ماهه نخست سال 96
كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت ذيل شوراي فني استان در 6 ماهه نخست سال 96 در 15 جلسه که توام با بازدید صورت گرفته ,تشکیل شده است
 ٠٨:٥٥ - 1396/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش بازدید و نظارت
بازديد از عمليات احداث مخزن 200 متر مكعبي و خط انتقال طرح آبرسانی روستاهای خاوه _ فردو
بازديد از عمليات احداث مخزن 200 متر مكعبي و خط انتقال (لوله‌گذاري به طول 7500 متر) پروژه خط انتقال و احداث مخزن طرح آبرساني به روستاهاي خاوه-فردو
 ٠٩:٤٨ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
انعقاد پیمان بروش سر جمع
برگزاری دوره ی آموزشی انعقاد پیمان
دوره بخشنامه انعقاد پیمان بروش سر جمع که به مدت 6 ساعت روز دوشنبه مورخ 96/8/1 برگزار گردید
 ١٠:٢٠ - 1396/08/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برکزاری دومین جلسه آموزشی
دوره آموزشی برگزاری مناقصات
جلسه تکمیلی و پایانی دوره آموزشی برگزاری مناقصات
 ١١:٤٩ - 1396/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره برگزاری مناقصات
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند و نحوه برگزاری مناقصه.
این دوره طی دو روز و در قالب 16 ساعت آموزشی برگزار میگردد.
 ١١:٤١ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم