صفحه اصلی > ارتباط با ما 

آدرس: قم _75 متری عمار یاسر _بلوار تعاون_مجتمع ادارات _سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کد پستی : 3719153431

نمابر : 37187206(025)

پست الکترونیکی :  fanni@qom_mporg.ir 

شماره تلفن همکاران مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان 

 

 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم