صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

چهارمين جلسه سال جاری شورای فنی استان

در آغاز جلسه جناب آقاي جواهر مدير محترم نظام فني واجرايي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان درخصوص ضوابط مالي و قراردادي جديد ابلاغي نظام فني واجرايي، عوامل موثر در فهرست‌بهاي واحد پايه سال 1397 (نرخ دستمزد نيروي انساني ، كرايه ماشين آلات و مصالح) و تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397) اطلاع‌رسا‌ني نمودند.

ايشان در ادامه گزارشي از اهم موارد مطروحه در گردهمائي مديران نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، از جمله موضوع تعدد نظام‌هاي فني و مهندسي در كشور كه سبب موازي‌كاري در اين حوزه گرديده است، اهميت آموزش فني به عوامل دخيل در نظام فني و اجرايي و اجراي پروژ‌ها توسط دستگاه‌هاي اجرايي فاقد صلاحيت تخصصي و پيامد‌هاي سوء آن، ارائه نمودند.

در ادامه گزارش بازديد كارگروه نظارت شوراي فني استان از پروژه‌هاي احداث ايستگاه A12متروي قم، احداث پلهاي خورآباد و طغرود، بهسازی پل‌های بهشت معصومه و عسگرآباد و عملیات بهسازی قطعه اول محور قم-نیزار ارائه گرديد و سپس گزارش نمايندگان دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مذكور ارائه و نظرات اعضاء در اين خصوص بيان شد. سپس گزارش كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني در خصوص تصميمات جلسات گذشته كارگروه و دورهاي برگزار شده، به استماع حاضرين رسيد.

در ادامه جناب آقای بهشتی معاون محترم امور عمرانی استانداری قم و رييس شورا با اشاره به گزارش كارگروه نظارت به اهميت پاسخگويي مناسب و به موقع به درخواست‌هاي اجتماعي بر حساسيت هماهنگي دستگاه‌هاي زيرساخت در تسريع پيشرفت و تكميل پروژه‌هاي شهري و تعامل و هماهنگي بين آن‌ها تأكيد نمودند.

در پايان جناب آقاي قنبري رييس محترم خزانه معين استان با اشاره به پيش‌بيني اوراق تسويه در روش‌هاي تأمين مالي پروژه‌ها، بر ضرورت تلاش مديران استان در استفاده از اوراق مذكور در پروژة هاي مربوطه تأكيد نمودند و آموزش مديران و كارشناسان در اين زمينه را پيشنهاد نمودند.


١٢:١٣ - 1397/06/19    /    شماره : ١٩٤٠    /    تعداد نمایش : ١٢٣خروجسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم